סכר אגם ירוחם

קידוחי ניסיון ובדיקות

מזמין העבודה: רשות ניקוז בשור שקמה, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם.
מהנדס שימור: יעקב שפר

סכר אגם ירוחם נבנה בשנות ה-50 כחלק מתכנית פיתוח הנגב בשנותיה הראשונות של המדינה, כדי לקבוע את מצבו ההנדסי/שימורי של הסכר ולבחון אפשרויות של הנגשה תיירותית בטוחה אליו כחלק מפיתוח פארק סכר אגם ירוחם, נדרשנו לבצע מספר בדיקות הנדסיות למבנה הסכר.
העבודה כללה קידוח אופקי ואנכי לכל אורך הסכר וחדירה לסלע האם שמתחתיו לצורך הוצאת גלילים לבדיקות מעבדה, חפירת בורות בדיקה מתחת למפלס פני המים לחשיפת סדקים ובדיקתם ויצירת בורות בדיקה בקוטר גדול במשטח הזרימה של הסכר.
קשיי הגישה לנקודות הקידוח על גבי הסכר, עבודה מתחת למפלס פני המים תוך תכנון וביצוע של סוללות עפר לצורך הטייתם, ניקוז ותמיכת בורות הבדיקה, היוו את האתגרים המשמעותיים בפרויקט ייחודי זה.ֿ