מנהרות הכותל

דיפון חפירת קשת ווילסון

•    מזמין העבודה: הקרן למורשת הכותל, קבלן ראשי אשמר 2002 בע"מ
לצורך חפירה ארכיאולוגית מתחת לקשת ווילסון ברחבת הכותל המערבי, נדרש חיזוק של קיר מאוחר יותר שנתגלה בדופן החפירה, גובה הקיר כ 7 מטרים והוחלט על ביצוע 3 שורות של עוגני קרקע קבועים, בגלל הרגישות הגבוהה של האתר והצורך למנוע כל מגע או זליגה של דיס מהעוגנים לעבר העתיקות, נעשה שימוש בגרב גיאוטכנית מיוחדת המונעת כל זרימה של דיס מחוץ לחלל הקדח ומצד שני נמתחת בצורה אלסטית ומייצרת מגע מלא וחיכוך מקסימאלי עם הקרקע. העוגנים בוצעו בעומק קידוח של 12 מ' לעומס של 30 טון.

•   תכנון: משרד עופר כהן.
•   יועץ קרקע: דוד דוד.
•   ניהול פרויקט: רפי קוצ'מר.