הרודיון

חיזוק פרוזדור הקשתות

•    מזמין העבודה: מכון ישראלי לארכיאולוגיה.
פרוזדור הקשתות שנחשף לאחרונה באתר ההרודיון היווה את הכניסה הראשית לארמון הקדום, כחלק משימור הפרוזדור ומתוכנית פיתוח האתר, תוכננה במקום מערכת מוטות מתיחה ע"י משרד המהנדסים "אינג' עופר כהן שימור מבנים והנדסה".
לצורך החדרת המוטות נקדחו חורים באורך של 12-14 מ' במרכז כל אחד משני הקירות ובתוכם הושחלו מוטות הפלדה שבקצותיהם פלטות פלדה.
חלל הקדח דויס לכל אורכו בדיס מיוחד שאינו נוזל ואין חשש שבמהלך הדיוס יזרום מחוץ לקדח ויפגע בממצאים.
תודה לרועי פורת מנהל משלחת הרודיון של המכון הישראלי לארכיאולוגיה ולמהנדסת יעל רוזנטל ממשרד עופר כהן.