רבבה : פריסת רשתות לתימוך מסלעה.
•    מזמין העבודה: קבוצת רכישה לבנית 30 בתים בישוב רבבה.
•    כחלק מעבודות פיתוח לצורך הכשרת מגרשים לבניה, נדרשה חציבה מתחת למסלעה קיימת המשמשת כקיר תמך לשורת בתים גבוהה יותר, המסלעה נבנתה בעבר בצורה לא תקנית ועלה חשש שחציבה תחתיה תערער את יציבותה, בנוסף, לא ניתן לאכלס את המבנים החדשים ללא טיפול בטיחותי ביציבות המסלעה. מכיוון שבשטח בוצעו כבר חלק מעבודות הפיתוח, כולל קידוח כלונסאות והנמכת מפלסים בכמה מקומות, לא התאפשרה גישה למכונות קידוח רגילות ללא השקעה כספית נוספת ביצירת משטחי עבודה זמניים לציוד כבד.                             ע"י שימוש בציוד קומפקטי במיוחד ובשילוב עבודות גובה ופיגומים ייעודיים, הצלחנו לבצע את הקידוחים לברגי הסלע הדרושים באורך 6 מ'. על שורות הברגים נפרסה מערכת של כבלי פלדה  ורשתות מחוזקות למניעת דרדרת המיובאות ומשווקות ע"י חברתנו.
•    תכנון: דני מכטה, מכטה גיאוטכניקה בע"מ

Show More