פרוייקטים

קידוחי ניסיון מורכבים

חניון גבעתי, מנהרת גילה

מקווה חנתון

התקת מקווה קדום לצורך השלמת בניית מחלף

מנהרת גישה

מנהרת גישה לקו ביוב חדש

סכר אגם ירוחם

קידוחי ניסיון ובדיקות

מגדל דוד

עוגני שימור

רוטשילד 10, ת״א

עוגני שימור לחיזוק מבנים פרויקט רוטשליד 10 ת"א:

בצלאל

חיזוק מסד בית השוטר

הרודיון

חיזוק פרוזדור הקשתות

ייצוב מדרונות

פריסת רשתות לתימוך מסלעה

מנהרות הכותל

דיפון חפירת קשת ווילסון